ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ  ROK 2019/2020

Zápis do mateřské školy Gen.Janka 1/1236, proběhne dne 7.5.2019 od 8.00- 16.00.
V tento den si rodiče mohou prohlédnout mateřskou školu.

V termínu od 15.4.- 30.4.2019 si zájemci o umístění dítěte v naší mateřské škole vyzvednou
formuláře k přijetí dítěte a s vyplněnými se dostaví v den zápisu.


Při přijímání dětí, bude ředitelka MŠ vycházet ze stanovených kritérií.

ZÁKLADNÍ KRITÉRIA PŘIJETÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
    pro školní rok 2019/2020

   Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let.
 
Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5. roku věku, do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné.
Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z uvedených kritérií.
Ta jsou platná i pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Speciální vzdělávací potřeby musí být doloženy lékařem a školským poradenským zařízením.
Spádovou oblastí je území statutárního města Ostravy.
 
Kritéria:
  1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání a je ze spádové oblasti. Tzn. dítě, které dosáhne pěti let do 31.8. daného roku, až do doby zahájení povinné školní docházky.             15 b.
 
  1. Dítě ze spádové oblasti, které před začátkem školního roku (do 31.8. daného roku) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší.                10 b.
 
  1. Dítě ze spádové oblasti, které před začátkem školního roku (do 31.8. daného roku) dosáhne nejméně třetího roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší.                                6 b.
 
  1. Dítě ze spádové oblasti, které dosáhne nejméně třetího roku věku do konce daného kalendářního roku (do 31.12.2019), podle data narození od nejstarších po nejmladší.                  3 b.
     
  2. Dítě má ve škole sourozence                                2 b.
 
  
V Ostravě dne: 1.3.2019                Bc. Marcela Žitvaiová, ředitelka mateřské školy


 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one