Výsledky přijímacího řízení na prázdninový provoz

 
Oznámení výsledků zápisu do MŠ Gen. Janka 1/1236 v Ostravě-Mar. Horách, na prázdninový provoz ve dnech
29. 07. 2019 - 23. 08. 2019
dle §183 Školského zákona
 
Oznámení o výsledcích zápisu k prázdninovému provozu do MŠ uskutečněného dne 28. 5. 2019 dle § 183 Školského zákona.
 
Ředitelka MŠ rozhodla o přijetí k předškolnímu vzdělávání podle § 34 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon)  do Mateřské školy Gen. Janka 1/1236 v Ostravě-Mar. Horách, přísp. org. a oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod registračními čísly „ Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání“ na dobu určitou k celodenní docházce a to od 29. 07. do 23. 08. 2019.
 
 
Rozhodnutí bylo vydáno dne: 3. 6. 2019         Oznámení výsledků bylo vyvěšeno dne 3. 6. 2019
 
Reg. číslo Rozhodnutí Reg. číslo Rozhodnutí Reg. číslo Rozhodnutí
PPMSGJ/3 přijat PPMSGJ/48 přijat od 12. 8. – 23. 8. PPMSGJ/25 přijat 29. 7. – 2. 8.
PPMSGJ/71 Přijat PPMSGJ/38 přijat od 29. 7. – 16. 8.  PMSGJ/23 přijat 5. 8. -9. 8 - a
19. 8. – 23. 8.
PPMSGJ/7 přijat PPMSGJ/34 přijat mimo týden od
12. 8. – 16. 8.
 PMSGJ/41 přijat 29. 7. – 2. 8. a
19. 8. - 23. 8.
PPMSGJ/ 4 přijat PMSGJ/31 přijat od 29. 7. - 9. 8. PMSGJ/8 přijat od 29. 7. - 16. 8.
PMSGJ/35 přijat PMSGJ/28 přijat od 5. 8. – 23. 8.  PMSGJ/61 přijat od 12. 8. – 23. 8.
PMSGJ/36 přijat PMSGJ/29 přijat od 5. 8. – 23. 8.  PMSGJ/18 přijat od 29. 7. -9. 8.
PPMSGJ/70 přijat PPMSGJ/13 přijat od 5. 8. – 23. 8.  PMSGJ/10 přijat 12. 8. - 23. 8.
 PMSGJ/51 přijat PMSGJ/14 přijat od 5. 8 – 23. 8.  PMSGJ/66 přijat od 12. 8. – 23. 8.
 PMSGJ/52 přijat  PMSGJ/11 přijat od 1. 8. – 9. 8.  PMSGJ/20 přijat od 29. 7. - 9. 8.
PPMSGJ/46 přijat  PMSGJ/12 přijat od 1. 8. – 9. 8.  PPMSGJ/2 přijat 12. 8. - 23. 8.
 PPMSGJ/6 přijat PMSGJ/62 přijat od 5. 8. - 9. 8 a
19. 8. – 23. 8.
 PMSGJ/68 přijat od 5. 8. - 16. 8.
 PPMSGJ/39 přijat PMSGJ/63 přijat od 5. 8. - 9. 8 a
19. 8. – 23. 8.
 PMSGJ/16 přijat od 29.7. - 2. 8. a 19. 8. – 23. 8.
 PMSGJ/40 přijat PPMSGJ/9 přijat od 5. 8. – 23. 8.  PMSGJ/69 přijat od 29. 7. -9. 8.
 PMSGJ/32 přijat PPMSGJ/26 přijat 12. 8. – 23. 8.  PMSGJ/19 přijat od 5. 8. - 9. 8. a
19. 8. - 23. 8.
 PPMSGJ/47 přijat PMSGJ/27 přijat 12. 8. – 23. 8.  PPMSGJ/5 přijat od 29. 7. - 9. 8. a 19. 8. - 23. 8.
PPMSGJ/55 přijat od
5. 8. – 23. 8.
PPMSGJ/21 přijat 29. 7. – 16. 8.  PMSGJ/65 přijat 29. 7. – 2. 8.

Odůvodnění:
Ředitelka MŠ rozhodla o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na základě žádosti zákonného zástupce podaného dne 28. 5. 2019. Při posuzování žádosti zákonného zástupce dítěte postupovala ředitelka MŠ podle §34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání v souladu s kritérii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ a s ohledem na kapacitu MŠ.
 
Nepřijati uchazeči z důvodu naplněné kapacity MŠ:
PPMSGJ/60, PPMSGJ/53, PPMSGJ/15, PPMSGJ/1, PPMSGJ/17, PPMSGJ/22, PPMSGJ/24, PPMSGJ/30, PPMSGJ/33, PPMSGJ/37, PPMSGJ/42, PPMSGJ/43, PPMSGJ/44, PPMSGJ/45, PPMSGJ/49, PPMSGJ/50, PPMSGJ/54, PPMSGJ/56, PPMSGJ/57, PPMSGJ/58, PPMSGJ/59, PPMSGJ/64, PPMSGJ/67
 
Odůvodnění:
Ředitelka MŠ rozhodla o nepřijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na základě žádosti zákonného zástupce podaného dne 28. 5. 2019. Při posuzování žádosti zákonného zástupce dítěte postupovala ředitelka MŠ podle §34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání v souladu s kritérii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ a s ohledem na naplněnou kapacitu MŠ.
 
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ke Krajskému úřadu ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky MŠ Gen. Janka 1/1236, přísp.org.
V Ostravě dne 3. 6. 2019                                    

                                                                                                                                  Bc. Marcela Žitvaiová, řed. MŠ

 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one