Prázdninový provoz 2019
DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ PRO RODIČE
Vážení rodiče, o letošním prázdninovém provozu, bude ve dvou mateřských školách v našem obvodu Ostrava-Mariánské Hory probíhat rekonstrukce.
O prázdninách budou otevřeny pouze 2 mateřské školy a to MŠ Gen.Janka a MŠ Matrosovova.
MŠ Matrosovova od 1.7.-26.7.2019 ,MŠ Gen.Janka od 29.7.- 23.8.2019
Obě školy mají malou kapacitu, a nejsou schopny pojmout velké množství dětí. MŠ Gen.Janka 3 třídy a MŠ Matrosovova 2,5 třídy.
Prosíme rodiče, aby zvážili umístění dětí do mateřské školy o prázdninách. Vzhledem ke kapacitám obou MŠ nebudeme schopni vyhovět všem žádostem o přijetí.   
                                                                                                                               Děkujeme za pochopení
                                                                                                                                                Kolektiv MŠ
 
INFORMACE K ZÁPISU DĚTÍ NA PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
 
Zápis dětí k prázdninovému provozu na všech školkách v Mariánských Horách bude:
28. 5. 2019 od 7.00 – 16.00 hodin.
 
K zápisu je nutné přinést:
- žádost o přijetí
- okopírované lékařské potvrzení z žádosti o přijetí z kmenové MŠ
 
Upozorňujeme rodiče, že obě MŠ mají provoz během prázdnin pouze do 16:00 hodin
Stravné a školné musí být uhrazeno převodem na účet  daných MŠ v týdnu od 17. 6. do 21. 6. 2019 (školné 400,- Kč + stravné za požadované dny)
 
 
KRITÉRIA pro přijetí dítěte na prázdninový provoz
dle § 34, odst. 4, 5, 7, 10 zákona 561/2004, § 3, odst. 1 vyhlášky č.14/2005 Sb., vyhlášky č. 410/2005 Sb., § 50 č.258/2000 Sb., § 183/odst. 2 školského zákona.
 
 
UMÍSTĚNÍ DĚTÍ BUDE POUZE DO VÝŠE KAPACITY MATEŘSKÉ ŠKOLY
 
1. Dítě dochází celoročně do kmenové mateřské školy 20 bodů
2. Dítě, které nastupuje od září do 1. třídy ZŠ 9 bodů
3. Dítě je z MŠ v obvodu Ostrava – Mariánské Hory 6 bodů
4. Dítě starší tří let 4 body
 
 
V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) a naplnění kapacity školy, může být v ojedinělých, individuálních případech zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte. Pokud jeden z rodičů není výdělečně činný, dá ředitelka přednost dítěti, jehož rodič pracuje
 
 
V Ostravě – Mariánských Horách, dne: 1.4.2019
                                                                                                                                     
                                                                                                      Bc. Marcela Žitvaiová
                                                                                                      ředitelka mateřské školy
 
 
Přihlášky do druhé mateřské školy/ na školu do které celoročně docházejí se přihláška nevydává!!!!/ , rodiče obdrží ve své kmenové škole spolu s ofoceným vyjádřením lékaře. S vyplněnou přihláškou a vyjádřením léhaře se rodiče dostaví k zápisu na prázdninový provoz na druhou školu.
Znovu upozorňujeme rodiče, že kapacita je letos velmi omezená!!!!!!


 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one