Organizace dne v MŠ

ORGANIZACE DNE V MŠ
Provoz mateřské školy 6.00 – 16.00 hod.
6:00 otevření mateřské školy
6:00 - 7:15 scházení dětí ve třídě ,,Motýlci", doba určená pro příchod dětí do mateřské školy předání dětí pedagogickým pracovníkům k předškolnímu vzdělávání, děti již přítomné v MŠ vykonávají spontánní hry a činnosti, vzájemné setkávání dětí z celé MŠ, individuální činnosti
7:15 - 8:00 scházení dětí již ve všech třech třídách, spontánní hry a činnosti, individuální program s pomůckami
8:00 - 8:30 spontánní hry a činnosti, individuální činnosti, komunitní kruh, povídání a naslouchání si, sdělování dojmů a zážitků, ranní rituály , relaxační místnost
8:30 – 8:50 tělovýchovná chvilka, relaxační cvičení, relaxační místnost
8:50 - 9:15 hygiena, dopolední svačina
9:15 - 9:45 Hlavní tematický program, samostatná práce (řízená činnost), blok činností, skupinová, individuální práce, hudebně pohybová chvilka, hudební a estetické činnosti, relaxační mísnost
9:45 - 11: 30 hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku, při kterém probíhají řízené činnosti a aktivity zaměřené na ekologickou výchovu, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního rámcového programu, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem (v případě nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídách MŠ) relaxační místnost
11: 30 – 11:45 hygiena po příchodu z pobytu venku, příprava ke stolování
11:45 – 12:20 oběd
12:20 – 12:40 hygiena, příprava na odpolední odpočinek
12: 40 - 14:30 odpočinek (spánek) s pohádkou, literární nebo hudební chvilka
14: 30 - 14: 50 hygiena, odpolední svačina
14:50 - 16:00 volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky, rozcházení dětí
16:00 uzamčení mateřské školy

 


Ranní scházení                                                do 8:00 hod.
Vyzvedávaní dětí po obědě                od 12:20 - 12:40 hod.
Odpolední rozcházení                        od 14:50 - 16:00 hod.

 Uvedené časy jsou pouze orientační, pokud z momentální situace nebo nálady dětí vyplynou jejich jiné zájmy či potřeby nebo by se učitelka mohla dostat do časové tísně, operativně situaci řeší (nechá děti dokončit hru, využije nápadu dětí, navrhne jinou činnost apod.). Z hlediska psychohygienického jsou závazné pouze intervaly mezi jednotlivými jídly, pobyt venku, dodržení individuální potřeby spánku.                                   
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one